PsyTech – Matrix


Platforma de Roboterapie si Psihoterapie prin Realitate Virtuala

Categorii Stiri

Ultimele Stiri


Search
Realizări ale Platformei/Scientific Outcome

Construcţia Platformei a început în anul 2007 (după idei din 2001/2002), iar inaugurarea oficială a Platformei (completată cu ultimele dotări) a avut loc în luna februarie 2010.

Realizările academice de până acum (de când Platforma sau unele componente majore ale sale au devenit funcţionale – 2009-2012) sunt următoarele/Academic output (2009-2012):

 

(1) Publicaţii academice (selecţie)/Academic publications (selection)

 

(2) Cercetări derulate pe Platformă (selecţie: 2009-2011)/Research projects (selection: 2009-2012)

·     robotică şi autism (în colaborare cu grupuri de cercetători din Belgia şi Franţa)/robotics and autism (in collaboration with research teams from Belgium and France)

·     realitate virtuală şi tulburări de tip depresiv (membri într-un proiect european FP7 – Help4Mood)/virtual reality (e.g., avatars) and major depressive disorder (see Help4Mood project)

·     RoMARS500 – utilizarea realităţii virtuale pentru pregătirea factorului uman implicat în zborurile cosmice (în colaborare cu cercetători din Spania, implicaţi în proiectul iniţial – EART Well-Being – din cadrul programului internaţional MARS500)/RoMARS500 – using virtual reality to improve human factors involved in space flights (in colaboration with a research team from Spain – Dr. Botella/Dr. Banos – originally involved in the EART Well-Being project of the Mars500 international program).

·     alte proiecte de cercetare (încheiate şi/sau aflate în derulare) focalizate pe: (a) fobie socială, (b) percepţia timpului, (c) teleprezenţă şi imersie; (4) durere; (5) ADHD; realitea augmentată etc./Other projects focused on using virtual technologies and robotherapy in anxiety disorders (e.g., social phobia, height phobia), time perception, telepresence, pain, ADHD, augmented realities etc.

·     mecanisme ale schimbării implicate în intervenţiile prin realitate virtuală/mechanism of change involved in virtual reality therapy and robotherapy (various small-scale projects implemented and coordinated by professor, Ph.D., Daniel David).

·     utilizarea tehnologiei virtuale pentru online (ex. apps.) şi computer-based therapy/Online (e.g., apps.) and computer-based therapy (curent projects are related to anxiety disorders- Dr. Anca Dobrean; social phobia-Dr. Bogdan Tulbure; apps.-Dr. Daniel David; virtual-reality based cognitive bias modifications and emotional regulation strategies-Dr. Daniel David)

·        2 aplicaţii de granturi internaţionale (ERC şi FP7; în evaluare) şi 2 naţionale (în evaluare)/international (e.g., FP7; ERC) and national (ANCS) grant applications (under evaluations)

 

(3) Workshop-uri şi conferinţe invitate (selecţie)/Invited lectures-workshops

Alte conferinţe/Scientific conferences:

(4) Reprezentări şi consorţii internaţionale ale Platformei/International presence

 

(5) Componenta didactică (învăţare prin cercetare)/Educational output

 (6) Activităţi clinice (modulul fiind complet funcţional din 2010)/Clinical services

·        peste 100 de pacienţi (ex. autism, tulburări de anxietate, durere cronică, ADHD etc.) şi +200 de subiecţi sănătoşi testaţi clinic cu tehnologia de pe Platformă/over 100 clients/patiens (e.g., autism, anxiety disorders, ADHD, pain)

 

(7) Popularizarea tehnologiilor virtuale şi robotice în comunitate/Community dissemination

·        Pentru a creşte acceptarea tehnologiilor în comunitate în general şi în practica psihologică în particular am participat la o serie de prezentări şi interviuri invitate în massmedia (vezi youtube: cuvinte cheie: Platforma Matrix), iar Platforma Matrix a avut peste 1000 de vizitatori din comunitate (ex. copii şi profesori din scoli, profesionişti din mediul economic/bussiness)/Media presentations and over 1000 visits from community (e.g., children and teachers from schools, people from business)